Cage

Razumijevanje društvene kontrole: Formalni i neformalni sustavi

Socijalna kontrola obuhvaća razne tehnike, metode i mehanizme koje institucije koriste kako bi usmjeravale i regulirale ljudsko ponašanje unutar zajednice. To je važan sociokulturološki alat za uspostavljanje sustavnih i relativno dosljednih granica za individualno ponašanje. Te granice motiviraju ljude...

Read More