Način naplate usluga privatnih detektiva je uvriježen i ujednačen detektivskom praksom i kao takav se poštuje među licenciranim detektivima u cijelom svijetu. Troškovi angažmana privatnog detektiva ovisni su o predmetu, vrsti i načinu rada na slučaju. Cijena se određuje prema satu efektivnog rada, dok se svaki daljnji započeti sat zaokružuje na minimalno 30 minuta.

Početna cijena uredskog rada iznosi minimalno 250,00 KN (za prekogranične slučajeve cijena je minimalno 50 €). Navedena cijena uključuje slijedeće aktivnosti:

  • proučavanje i analiza dobivenih informacija
  • procjena rizika i priprema strategije
  • prikupljanje dodatnih informacija i dokaza
  • obrada prikupljenih informacija i dokaza

Cijena terenskog rada ovisi o vrsti i načinu rada na terenu te se računa od trenutka izlaska iz sjedišta tvrtke do povratka u sjedište. Na cijenu utječe i broj suradnika, kao i vrsta potrebne opreme, stoga je početna cijena terenskog rada minimalno 500,00 KN (za inozemstvo minimalno 100 €).

Cijena korištenja vozila iznosi 5,00 KN po prijeđenom kilometru (za inozemstvo 1,50 €).

U dodatne stvarne troškove koje pokriva klijent također ulaze: troškovi parkinga, smještaja, taksi (biljega) i ostalih državnih i upravnih pristojbi, troškovi javnog prijevoza (ukoliko se ne koristi automobil), telefona, pošte, kao i troškovi nagrada za dobivanje podataka i informacija (kategorija propisana Zakonom o privatnim detektivima).

Specifični troškovi su troškovi koji mogu nastati korištenjem specijalizirane opreme i vještina, kao što su forenzične usluge digitalnih uređaja, te biometrijske identifikacije i analize digitalnih podataka. Iznos takvih troškova ovisi o predmetu i vrsti uređaja kao i vrsti podataka koje je potrebno analizirati.

U posebnim slučajevima cijene mogu odstupati od gore navedenih, što se procjenjuje na početku angažmana, te je predmetom dogovora sa strankom. Prilikom procjene slučaja izrađuje se i okvirni troškovnik na temelju kojeg se izdaje ponuda (predračun). Angažman započinje nakon zaprimljene uplate od minimalno 50% avansa.

Da bi privatni detektiv započeo s angažmanom, sukladno članku 8. Zakona o privatnim detektivima, sa strankom se sklapa Ugovor i Posebna punomoć. Tijekom angažmana klijent dostavlja (jedan ili više) “Zahtjev za obavljanje detektivskih usluga”. Time se ostvaruje transparentnost u radu i otklanja mogućnost prekomjernih ili skrivenih troškova.

Po završetku posla, privatni detektiv sastavlja izvješće koje ima težinu dokaza te se može koristiti u pripremi postupka pred sudbenim i upravnim tijelima ili u skladu sa svrhom za koju su podaci prikupljeni. Praksa je pokazala i da je privatni detektiv vjerodostojan svjedok u sudbenim i drugim postupcima.

Cijene konzultantskih usluga i edukacije formiraju se nakon inicijalnog sastanka i definiranja stvarnih zahtjeva klijenta.

Cjenik

Republika Hrvatska

Uredski rad 250 kn (35 €)
Terenski rad 500 kn (70 €)

Inozemstvo

Uredski rad 50 €
Terenski rad 100 €

Fingerprints / Izuzimanje otisaka

Ink roll fingerprint 50 €
Izuzimanje otisaka 378,25 kn

Forenzika
Konzultantske usluge
Edukacija

Na upit