Politika zaštite podataka

Uvod – Prikupljanje i korištenje osobnih podataka
Osobni podaci su informacije koje vas identificiraju, poput vašeg imena, e-maila ili poštanske adrese. KADIRAH ne prikuplja vaše osobne podatke ukoliko vi izričito ne predate takve podatke (npr. prilikom prijave na elektronički newsletter, sudjelovanja u anketama, natječajima, naručivanju usluga, te prilikom traženja informacija) i pristanete na njihovu uporabu.

Mi pohranjujemo, koristimo, ili prenosimo vaše osobne podatke samo uz vaš pristanak i u opsegu (sadržajnom i vremenskom) koji je potreban u određenom slučaju, npr. kako bismo odgovorili na vaše pitanje ili otklonili brigu, ispunili vaše zahtjeve ili informirali o uslugama. Iz tog razloga, KADIRAH ponekad treba prenijeti osobne podatke drugim tvrtkama unutar EU ili vanjskim pružateljima usluga za daljnju obradu. KADIRAH zahtjeva od tih strana prihvaćanje naših uputa, te usklađenost s našom Izjavom o zaštiti podataka. Bilo kakav drugi prijenos vaših osobnih podataka, na primjer prijenos podataka nastalih pri registraciji na našoj stranici prema internetskoj stranici društvene mreže treće strane ili internetskom servisu poput Facebooka ili Twittera, prethodno zahtjeva dobivanje vašeg izričitog pristanka.

KADIRAH jamči kako neće prodavati ili posuđivati vaše osobne podatke trećoj strani. Međutim, ukoliko zakon ili primjenjivi državni uvjeti nalažu, morati ćemo podijeliti vaše podatke.

1. Općenito
Zaštita vaše privatnosti prilikom korištenja naše internetske stranice – https://kadirah.hr/ iznimno je važna. Za zaštitu vaših osobnih podataka na ovoj internetskoj stranici odgovorna je Detektivska agencija KADIRAH, iz Zagreba, Ilica 60, OIB 66680572444 kao voditelj obrade osobnih podataka.

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679) i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018. Dodatno, Detektivska agencija KADIRAH dužna je čuvati i raspolagati vašim podacima sukladno Zakonu o privatnim detektivima NN 24/09 čl. 18 – 28 te ukoliko se radi o podacima prikupljenim kao posljedica ugovorenoga posla, takvi podaci se smatraju poslovnom tajnom i nakon obavljenog ugovorenoga posla.

Prihvaćanjem ove politike zaštite osobnih podataka klikom prilikom posjeta našoj web stranici potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete s obradom osobnih podataka kako ih ova politika utvrđuje.

2. Sigurnost
U svrhu zaštite vaših osobnih podataka poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, koje kontinuirano nadograđujemo te na taj način vaše osobne podatke štitimo od gubitka, zlouporabe ili neovlaštenog pristupa.

Mi ne možemo jamčiti potpunu zaštitu tijekom prijenosa osobnih podataka na ili sa naše web stranice, stoga je iznimno važno da i vi sami brinete o sigurnosti vašeg računala te sigurnoj pohrani osobnih podataka te njihovoj tajnosti.

3. Kategorije osobnih podataka i svrha obrade

a) Kategorija stranka – obrađujemo sljedeće osobne podatke:

identifikacijske podatke kao što su: ime i prezime, oib, adresa, broj osobne iskaznice, fotografija, ostali podaci sadržani u osobnoj iskaznici;
kontaktne podatke kao što su: e-mail adresa, telefonski broj (mobilni i/ili fiksni broj)
bankovne podatke kao što su: IBAN, naziv banke; vrsta kartice i sl.
podatke o drugim osobama – protustrankama i punomoćnicima, svjedocima, vještacima, službenim osobama koje vode postupke, zaposlenicima sudova i drugih državnih tijela, javnih bilježnika i slično, koji su nam nužni za izvršenje ugovora;
sadržaji vaših upita i naših odgovora, dokumentacija koju ste nam stavili na raspolaganje, bilješke iz spisa (sudske i izvansudske), dokumentacija naših usluga, dokazi o izvršenim uslugama, obračun troškova;
kao i sve druge podatke koje pružite uredu prije ili tijekom pružanja detektivskih usluga, a koji su nužni za izvršenje ugovora;
Posebna kategorija osobnih podataka: može sadržavati podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci, podaci koji se odnose na zdravlje, podaci o spolnom životu, podaci o seksualnoj orijentaciji.

Svrha obrade
Detektivske usluge: ured vaše osobne podatke može obrađivati temeljem zakona o privatnim detektivima, izdane punomoći, sklopljenog ugovora ili odluke nadležnog tijela u svrhu pružanja pravne pomoći, a osobito u svrhu pokretanja i vođenja postupaka pred nadležnim tijelima, sastavljanja isprava, općenito zastupanja i pravnog savjetovanja. Dakle, obrađujemo vaše osobne podatke koji su nam nužni radi pružanja pravnih savjeta, sastavljanja isprava (ugovora, oporuka, izjava i sl.), zastupanja pred sudom i drugim nadležnim institucijama, kao i u izvansudskom zastupanju, a sve u cilju zaštite vaših prava i pravnih interesa.

Obrada osobnih podataka temelji se na ugovornoj pravnoj osnovi (ugovoru, nalogu odnosno punomoći) čl. 6 stavak 1 a i b opće uredbe o zaštiti podataka.

Međutim, uzimajući u obzir specifičnosti detektivske službe, obrada podataka se temelji i na čl. 6 stavak 1 točka d, e i f opće uredbe o zaštiti podataka.

b) Kategorija ispitanik – zahtjev za ostvarivanjem prava:

– e-mail adresa, ime, prezime, telefonski broj (mobilni i/ili fiksni broj)
– po potrebi preslika identifikacijskog dokumenta (isključivo radi utvrđenja identiteta ispitanika)

Svrha obrade
legitimni interes – odgovor na vaš zahtjev

c) Kategorija poslovni partner:

poslovni partneri fizičke osobe – identifikacijski podaci: ime i prezime, oib, i sl., kontaktni podaci: adresa, telefon, mobitel i sl., bankovne podatke kao što su: iban, naziv banke; vrsta kartice i sl.
kontakt osoba poslovnog partnera – identifikacijski podaci: ime i prezime i sl., kontaktni podaci:
adresa, telefon, mobitel i sl., podaci u vezi s radnim mjestom kod poslovnog partnera (pozicija, odjel. I sl.)
Svrha obrade osobnih podataka:

Svrha obrade
Osobni podaci se obrađuju u svrhe ostvarivanja prava i obveza iz ugovora koji su sklopljeni s poslovnim partnerima, osobito radi izdavanja računa za izvršene usluge. Određeni se osobni podaci mogu obrađivati i ako je to nužno radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade. Osobni podaci mogu se obrađivati i za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade npr.: poslovno komuniciranje, vođenje evidencije poslovnih partnera i procjena međusobne suradnje.

4. Dostava osobnih podataka
Vi niste u obvezi dostaviti nam vaše osobne podatke. Međutim, dostava osobnih podataka je uglavnom nužna radi izvršenja naših detektivskih usluga odnosno ugovora, stoga moramo upozoriti da bez dostave osobnih podataka (ovisno o svakom pojedinačnom slučaju) nećemo biti u mogućnosti pružiti vam cjelovitu uslugu.

5. Izvori
Vaše osobne podatke prikupljamo, uz one koje ste nam dostavili osobno, ukoliko za time postoji potreba, isključivo radi zaštite vaših prava i pravnih interesa kao naše stranke, i od nadležnih državnih institucija te trećih osoba.

Kada prikupljamo podatke o osobama koje nisu naša stranka, prikupljamo ih na temelju vaših izjava ili na temelju zakonskih ovlasti, sadržanih u posebnim zakonima, odnosno na temelju uvida u javno objavljene registre.

6. Primatelji
Pristup vašim osobnim podacima mogu imati stručni suradnici samo ukoliko je to nužno radi izvršenja naše usluge ili to proizlazi iz prisilnog zakonskog propisa.

Vanjski primatelji mogu biti:

 • nadležna državna tijela (kao što su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Porezna uprava, sudovi, FINA, MUP i sl.)
 • pružatelji knjigovodstvenih i sličnih usluga voditelju obrade;
 • povezane osobe voditelja obrade;
 • banke, kreditne i financijske institucije i slično;
 • javni bilježnici; protustranke, zastupnici protustranaka i poslodavci protustranaka;
 • vještaci, sudski tumači i prevoditelji;
 • treće osobe u odnosu na koje postoji zakonska obveza davanja osobnih podataka ispitanika;
 • ostale treće osobe u svrhu ostvarivanja interesa vezano na svrhu pružanja usluga ili ostvarenja legitimnog interesa.

U slučaju eventualnog iznošenja osobnih podataka izvan Republike Hrvatske, poduzet ćemo potrebne mjere zaštite vaših osobnih podataka kako bi se osiguralo da treća osoba kojoj se prenose vaši osobni podaci osigura jednaku razinu zaštite vaših osobnih podataka kao što je ona u Republici Hrvatskoj. U svakom trenutku od ureda možete dobiti informaciju prenose li se izvan RH vaši osobni podaci kao i poduzetim mjerama zaštite na dolje navedenim kontaktnim podacima.

7. Rok pohrane
Osobne podatke iz točke 3. 1 dužni smo, sukladno čl. 19 st.1 i st.2 Zakona o privatnim detektivima, čuvati najmanje 5 godina od dana predavanja stranci.

Izuzetak od navedenoga su isprave (upisnici, ugovori, izvodi i sl.) koje ste nam povjerili na čuvanje i obradu za potrebe izvršenja ugovora, a koje čuvamo temeljem vašeg naloga sve dok ih ne preuzmete.

Uzimajući u obzir specifičnosti detektivske službe, kao voditelji obrade možemo u pojedinačnim slučajevima, a ovisno o posebnim okolnostima, radi zaštite legitimnih i pravnih interesa odrediti dulji rok pohrane spisa.

Ukoliko nam zakonski propisi nalažu duži rok pohrane, a u slučaju brisanja tvrtke iz sudskog registra, tada će sukladno članku 27. Zakona o privatnim detektivima, sva dokumentacija biti predana Ministarstvu.

8. Web kolačići
Koristimo kolačiće koji su isključivo neophodni za ispravno prikazivanje i rad ove web stranice te putem kolačića ne prikupljamo vaše osobne podatke.

9. Google Analytics
Mrežna stranica koristi Google Analytics, mrežnu uslugu za analizu koju omogućuje Google, Inc. (“Google”). Google Analytics koristi “kolačiće”, tekstualne datoteke spremljene na Vaše računalo kako bi se mrežnoj stranici pomoglo u analizi načina na koji korisnici koriste stranicu. Informacije koje kolačić generira o korištenju mrežne stranice (uključujući i anonimnu IP adresu) dostavljaju se Googleu koji ih pohranjuje na servere u Sjedinjenim Državama. Google će ove podatke koristiti u svrhu evaluacije korištenja mrežne stranice, izrade izvještaja o aktivnosti na mrežnoj stranici za operatere mrežne stranice i za pružanje drugih usluga vezanih za aktivnosti na mrežnoj stranici i korištenje interneta. Google također ove informacije može proslijediti trećim stranama kada se to zahtijeva po zakonu ili ako te treće strane informacije obrađuju u ime i za račun Googlea. Google neće povezati Vašu IP adresu s bilo kojim drugim podatkom s kojima Google raspolaže. Korištenje kolačića možete odbiti odabirom za to namijenjenih postavki na Vašem pregledniku, međutim, molimo Vas da primite na znanje da u tom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije na ovoj stranici. Korištenjem ove mrežne stranice, pristajete da Google obradi podatke o Vama na gore navedeni način i u navedene svrhe.

Google možete spriječiti u detektiranju kolačića koji nastaje zbog i povezano s Vašim korištenjem ove mrežne stranice (uključujući i Vašu IP adresu) kao i obradu tih podataka skidanjem i instalacijom dodatka preglednika (plugin): OVDJE PREUZMITE PLUGIN.

10. Prava koja vam pripadaju

 • pravo na pristup – možete zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši podaci, u koju svrhu i u kojoj mjeri.
 • pravo na ispravak – ukoliko obrađujemo vaše osobne podatke koji su netočni ili su nepotpuni.
 • pravo na brisanje – možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka temelji na vašoj privoli koju ste povukli.
  Međutim, potrebno je uzeti u obzir o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju vaših osobnih podataka, primjerice pohrana koja je zakonom izričito određena, postojanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva i slično.
 • pravo na prijenos podataka – podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju vaše privole ili radi izvršenja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, na vaš zahtjev ćemo vam iste proslijediti u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih na vaš zahtjev direktno prenijeti drugom voditelju obrade.
 • pravo na ograničenje obrade – imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših podataka:
 • ako osporavate točnost vaših osobnih podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka
 • ako je obrada nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje obrade podataka
 • ako nam za predviđenu svrhu vaši osobni podaci više nisu potrebni, a vi ih još uvijek trebate za postavljanje ili obranu pravnih zahtjeva
 • ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade vaše razloge
 • pravo na prigovor – u svakom trenutku možete na obradu vaših osobnih podataka uložiti prigovor sukladno čl. 6 st. 1 točka f opće uredbe o zaštiti podatka, dakle, ukoliko obrađujemo vaše osobne podatke u javnom interesu ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa.

* prilikom ostvarivanja vaših prava molimo vodite računa da nam dostavite dokaz temeljem kojeg ćemo na nesumnjiv način moći utvrditi vaš identitet (osobni identifikacijski dokument)

 • pravo na žalbu – ako smatrate da smo prilikom obrade vaših osobnih podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede vaših interesa, prava i sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

Osim nama direktno, sa svojim prigovorom ili žalbom, možete se obratiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Martićeva 14, 10000 Zagreb.

Mi ćemo pružiti informacije o poduzetim radnjama najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja vašeg zahtjeva.

Ukoliko je obrada zahtjeva složena ili se radi o velikom broju zahtjeva, taj rok se može produžiti za još dva mjeseca, ali ćemo vas u tome slučaju izvijestiti o razlozima eventualnog produljenja roka.
Također, ukoliko nismo u mogućnosti postupiti po vašem zahtjevu, o našoj odluci ćemo vas izvijestiti, uz navođenje razloga za takvu odluku, te mogućnosti podnošenja pritužbe ili žalbe agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U slučaju da su zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupati po zahtjevu.

11. Automatizirana obrada uključujući profiliranje
Prilikom pružanja naših detektivskih usluga, automatizirana obrada i profiliranje u smislu čl. 22 opće uredbe o zaštiti podatka isključena.

12. Uvjeti i izmjene
Uvjeti ove politike o zaštiti osobnih podataka i kolačićima, uređuju upotrebu kolačića i svih podataka prikupljenih za vrijeme primjenjivanja ove politike, izuzev kolačića trećih strana.

Za ostvarenje vaših prava i svih dodatnih pitanja molimo kontaktirajte nas na:

Download: obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava