Daktiloskopija je znanost o papilarnim linijama. Vijuge tih linija na prstima, dlanovima i tabanima od davnina su bile predmet čovjekovog promatranja, proučavanja i razmišljanja. Udubine, ispupčenja i brazde na koži najizrazitije su na jagodicama prstiju. U Britanskom muzeju u Londonu postoje babilonske ploče na kojima su sačuvani otisci prstiju, stari oko 3000 godina. Pretpostavlja se da su značile potpis osoba. Grčki filozof Aristotel navodi da su antički hiromanti dovodili u vezu crte na rukama s trajanjem ljudskog vijeka. Može se reci da je hiromantija preteča daktiloskopije, kao što su alkemija i astrologija prethodnice kemije i astronomije.

Mnogima ne toliko poznat, Ivan Vučetić (arg. Juan Vucetich) je u Središnjem policijskom uredu u La Plati razvio desetoprstni sustav identifikacije i prvi ga primijenio u praksi. Njegovo rješavanje slučaja Rojas ušlo je u anale svjetske kriminalistike, a daktiloskopija je službeno uvedena u Argentini 1902., a potom i u drugim zemljama (Austro-Ugarska 1902., Njemačka 1903., Engleska 1904., Rusija 1907., Francuska 1914).

Nekoliko je razloga za davanjem otisaka prstiju – reguliranje boravka stranaca, zapošljavanje kod inozemnih poslodavaca ili otvaranje tvrtke. Naime, veliki broj država nema uspostavljenu „civilnu bazu“ otisaka, kako je to kod nas općeprihvaćeno, uključujući i neke zemlje EU koje takvu praksu tek uvode.

Boravak državljana trećih zemalja

Stupanjem na snagu novog Zakona o strancima NN 133/20 (Ailens Act), javila se potreba za davanjem otisaka prstiju na različitim obrascima ovisno o zemlji porijekla iz koje osoba dolazi.

Za potrebe reguliranja boravka stranaca na teritoriju Republike Hrvatske u trajanju duljem od 3 mjeseca  neophodno je dostaviti Uvjerenje o nekažnjavanju. Veliki broj država zahtijeva dostavu nespornih otisaka prstiju na propisanim obrascima i prema propisanoj proceduri. Otisci moraju biti dostavljeni unutar najviše 30 dana od dana izuzimanja.

Iako je u uporabi AFIS sistem digitaliziranih otisaka, u većini slučajeva prekogranični prijenos nije moguć jer odobrenje za korištenje AFIS sistema se izdaje unutar pojedine države te za civilne potrebe (ukoliko se ne radi o uhićenim osobama i službenoj međunarodnoj razmjeni podataka) nije izvediv. Iz navedenog razloga ukoliko se osoba nalazi izvan države u kojoj podnosi zahtjev za izdavanje Uvjerenja o nekažnjavanju, primjenjuju se metode koje je još 1891 uspostavio Ivan Vučetić. Do današnjih dana, razvijala se samo tinta i jastučići koji se koriste pri izuzimanju otisaka prstiju. Iako neki u praksi koriste klasičnu tintu i jastučiće za pečate, to nije u slučaju uzimanja otisaka prstiju nije prihvatljivo. Tako u svijetu postoji tek nekoliko tvrtki koje proizvode profesionalnu opremu koja je prihvaćena i od strane FBI a koja može biti korištena prilikom izuzimanja otisaka.

Dolaskom velikog broja digitalnih nomada na prostor Republike Hrvatske, najčešće se radi o državljanima USA, Kanade i Hong Konga.

Svaka od ovih država ima zasebnu proceduru, obrasce, kao i nezaobilazne Apostille. Sve ovo zna biti vrlo komplicirano kada ste u drugoj državi i procesu integracije.

Države kao USA i Kanada imaju veliki broj agencija koje se isključivo bave prikupljanjem i obradom otisaka prstiju za civilne potrebe. Neke od tih potreba osim ishodovanja Uvjerenja o nekažnjavanju su i za potrebe zapošljavanja. Tako tvrtke organiziraju izuzimanje otisaka za svakog novog zaposlenika, a u nekim državama USA se traži i za potrebe osnivanja tvrtki.

Na ovaj način se rasterećuje pravosudni sustav zemalja, da se bave onim poslom u svrhu kojeg su i osnovani – hvatanjem počinitelja različitih kaznenih djela.

U Republici Hrvatskoj, izuzimanje otisaka prstiju za privatne i civilne potrebe je moguće napraviti kod ovlaštenih detektivskih agencija koje imaju educiran kadar da bi se time bavili.

Za pitanja o procedurama, načinima ishodovanja dokumentacije te izuzimanja otisaka prstiju, kod nas je neophodno rezervirati termin putem kontakata navedenih na našoj web stranici te na način koji vam je najprihvatljiviji.

Za tvrtke i veći broj osoba, kao i za teško pokretne osobe, moguće je organizirati i dolazak na adresu.