Prikupljanje dokaza

Angažiranje privatnog detektiva je važan korak u vašem sudskom ili vansudskom postupku. Uz vještine, znanje i iskustvo za prikupljanje i klasifikaciju dokaza u mogućnosti smo za vas prikupiti i osigurati dokaze koji pozitivno utječu na tijek sudskog postupka. Pri tome se vodimo najvišim standardima struke i poštujući zakone i pozitivne propise. Kako bismo zadovoljili visoke standarde zadovoljstva naših klijenata, svakom slučaju pristupamo individualno kreirajući rješenja koja donose najpovoljniji ishod. Tijekom cijelog procesa ostvarena je suradnja i otvorena komunikacija s klijentom koji ima potpuni uvid u svaki korak procesa.

Iako dokazi u užem smislu najčešće svoju svrhu imaju u kaznenopravnim postupcima, u širem smislu značaj dokaza se pronalazi u gotovo svim aktivnostima stranke potrebnim za ostvarivanje prava pred sudbenim ili drugim tijelima državne vlasti te društvima i udrugama.

Što su dokazi

Dokazi su faktički podaci koji su sadržani u zakonom predviđenim izvorima dokaza ili nositeljima dokaza (osobe, predmeti i tragovi), na temelju kojih nadležno tijelo utvrđuje postojanje ili nepostojanje kaznenog djela, krivnju određene osobe i druge okolnosti od značaja za donošenje odluke. Dokaz se može definirati i kao kaznenopravna relevantna informacija sadržana u osobama i stvarima, koja je dobivena na postupovno propisani način i uporabom postupovno predviđenih sredstava.

Proizlazi da se bilo što, što može imati najbeznačajniji izgled za ishod slučaja, može se u najširem smislu klasificirati kao dokaz, a čije osiguranje ima logičku tendenciju dovođenja u svezu s ishodom slučaja.

Vrste dokaza

  • informacije u vidu izjave,
  • različita dokumentacija,
  • predmeti i tragovi od predmeta ili osoba,
  • foto, audio, video i multimedijalni zapisi

Kako bi dokazi imali svoju vrijednost i težinu u postupcima, neophodno ih je prikupiti i čuvati na zakonom propisan i stručan način. Po potrebi, privatni detektiv koji sudjeluje u prikupljanju i čuvanju dokaza, može biti i svjedok pred sudbenim i drugim tijelima, što dokazima daje dodatnu autentičnost i težinu.

Sudska statistika za 2018. godinu

Broj zaprimljenih predmeta po kaznenim djelima u RH

Trebate li više informacija ili imate specifično pitanje?