Korporativna sigurnost

Koliko ste stvarno svjesni što sve može ugroziti poslovanje vaše tvrtke? Kako naočigled niz sitnih i nepovezanih propusta može dovesti do ozbiljnog problema? Koliko štete može nanijeti nenamjerno izgovorena informacija u pogrešnom društvu ili pogrešnom okruženju? A koliko tek štete može nanijeti neprovjerena osoba zaposlena na poslovima od ključnog značaja za tvrtku? Koliko ste spremni zaštiti vaše poslovne podatke i procese? Korporativna sigurnost je jedna od kompleksnijih oblika pružanja usluga iz područja sigurnosti jer obuhvaća više razina i oblika, kako bi se izgradio optimalno siguran sustav, a potencijalni sigurnosni rizici sveli na što nižu razinu.

Prekidi u odvijanju poslovnih procesa mogu tvrtkama nanijeti ozbiljne financijske gubitke. Ti gubici mogu biti vidljivi odnosno mjerljivi odmah, međutim mogu biti trenutno zanemarivi ili neprimjetni, ali dugoročno se pokazati presudnima za poslovanje tvrtke.

Planiranje odnosno upravljanje kontinuitetom poslovnih procesa (eng. Business continuity planning, BCP ili Business continuity management, BCM) je proces izrade i dorade logističkog plana koji daje smjernice kako izbjeći, ublažiti, te u slučaju najgoreg, oporaviti se odnosno ponovno pokrenuti poslovanje nakon kraha uzrokovanog nezgodom. Neke od tih nezgoda mogu biti poplave, požari, pandemije ili epidemije zaraznih bolesti i slične prirodne sile. U drugu vrstu događaja sa znatnim utjecajem na poslovanje tvrtke spadaju, na primjer, gubitak dobavljača sirovina na kojima se zasniva poslovanje tvrtke, kvarovi informatičke i mrežne opreme nužne za vođenje poslovnih procesa ili gubitak važnih podataka.

Za donošenje logističkog plana za upravljanje poslovnim procesima tvrtke prilikom događaja koji mogu negativno utjecati na poslovanje, treba proći kroz nekoliko ključnih faza. Odnosno, u ciklusima treba prolaziti redovito kroz te faze kako bi plan bio u skladu sa promjenama u poslovanju tvrtke ali i na tržištu, te tako ostao učinkovit.

Usluge iz domene korporativne sigurnosti

  • analiza postojećih sustava sigurnosti
  • procjena sigurnosnih rizika
  • izrada planova i rješenja za neprekinutost poslovanja
  • implementacija prihvaćenih rješenja
  • periodično testiranje i unaprjeđivanje rješenja za neprekinutost poslovanja

Sudska statistika iz gospodarskog kriminaliteta RH

0
kaznena djela vezana uz poslovanje
0
kaznena djela gospodarskog kriminaliteta
0
kaznena djela kibernetičkog kriminaliteta