Porastom korištenja tehnologije u svakodnevnom životu, često se među dokazima mogu naći i audiosnimke sačinjene različitim uređajima, pod različitim okolnostima, kao i iz različitih motiva. Tako primjera radi, često svjedočimo da prilikom poziva određenim službama i servisnim centrima čujemo upozorenja tipa „ovaj razgovor može biti sniman“. Međutim, kako je moguće sa sigurnošću utvrditi tko su sudionici u razgovoru?

Na našim prostorima, koliko je nama poznato, nema osobe ili tvrtke koja raspolaže uređajima i dovoljno educiranim kadrom koje se bave audio-forenzikom.

Iako u nekim državama EU, pravno nema zapreke za korištenje dokaza prikupljenih na bilo kakav način, u našoj sudskoj praksi slučajevi su različiti jer ovise o situaciji i kontekstu. Ali da pojasnimo:

Kazneno djelo neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja propisano je člankom 143. KZ-a – Ovo djelo čini tko neovlašteno zvučno snimi nejavno izgovorene riječi drugoga ili tko posebnim napravama neovlašteno prisluškuje nejavno izgovorene riječi drugoga koje mu nisu namijenjene (st. 1.), odnosno tko snimljene riječi iz st. 1. uporabi ili učini dostupnim trećoj osobi ili tko prisluškivane riječi iz st. 1. doslovce ili u bitnim crtama javno iznese (st. 2.).

Pojednostavljenim rječnikom, ukoliko snimite razgovor s radnim kolegom i snimku pustite svojoj supruzi, počinili ste kazneno djelo.

Nekoliko je tipičnih razloga isključenja protupravnosti kod ovog kaznenog djela. Primjerice radi se o nužnoj obrani kad žrtva snima riječi počinitelja kojima je on iznuđuje. U slučajevima trajne opasnosti treba priznati krajnju nuždu. To je opasnost kod koje se napad može nastaviti u svakom trenutku. Primjerice žrtva koju počinitelj kontinuirano vrijeđa ili joj prijeti putem telefona smije „iz predostrožnosti“ snimati telefonske razgovore s počiniteljem i u slučaju da uvrede ili prijetnje u konkretnom razgovoru još nisu započele ili su već prestale. Takvo je zvučno snimanje prikladan način otklanjanja opasnosti kad se ima u vidu mogućnost identifikacije počinitelja. Neovlaštenost (protupravnost) zvučnog snimanja i prisluškivanja može biti isključena i na temelju Zakona o kaznenom postupku ili drugih zakona.

Zakonodavac je u čl. 143. st. 4. KZ-a propisao poseban razlog isključenja protupravnosti, koji je koncepcijski sličan krajnjoj nuždi i predstavlja njezinu nadopunu. Prema toj odredbi nema kaznenog djela ako su radnje iz stavka 1. i 2. ovoga članka učinjene u javnom interesu ili drugom interesu koji je pretežniji od interesa zaštite privatnosti snimane ili prisluškivane osobe. Ovaj je razlog isključenja protupravnosti šireg opsega od krajnje nužde jer se ne traži postojanje istodobne opasnosti.

Za sva vaša pitanja i pomoć, stojimo na raspolaganju svim našim tehnološkim resursima.