Istraga

Kriminalističko se istraživanje bavi kaznenim djelom kao stvarnom pojavom, tj. vanjskim i unutarnjim stvarnim promjenama koje je kazneno djelo izazvalo i koje se mogu spoznati. U to istraživanje uključene su radnje kojima se razjašnjavaju pitanja u vezi s pojavom kaznenog djela, počinitelja, žrtve i drugih okolnosti.

Kriminalističko istraživanje je mikroanaliza, rekonstrukcija događaja iz prošlosti – vjerojatnoga kaznenog djela. Ona istraživanjem neposredno rekonstruira stvarnu, objektivnu i subjektivnu strukturu kaznenog djela. Time se kriminalistika razlikuje od drugih kaznenih disciplina koje se također bave kaznenim djelom, ali na drugi način.

Prostor i predmet kriminalističkog istraživanja omeđen je kaznenim pravom. Posebnu važnost u tome imaju propisi o kaznenim djelima, dok propisi o detektivskoj djelatnosti otvaraju prostor za poduzimanje privatne kriminalističke istrage. Neka od djela kojima može biti obuhvaćena privatna kriminalistička istraga jesu: utaja, prevara, krađa, prisila, prijetnja, kleveta i ostale o kojima možete više informacija naći na našem blogu.

Sudska statistika za 2018. godinu

Broj kaznenih dijela u RH