Izuzimanje otisaka

Prilikom ishodovanja Uvjerenja o nekažnjavanju ili za potrebe zaposlenja u pojedinim korporacijama, za vas smo u mogućnosti izuzeti vaše otiske prstiju na za to propisanom obrascu, te pomoći u cjelokupnom procesu i prikupljanju potrebne dokumentacije.

Iako smo u Hrvatskoj „naučeni“ na davanje otisaka prstiju za potrebe izrade osobne iskaznice u velikom broju drugih država to nije slučaj. Naime, većina državnih agencija izuzima otiske samo u slučaju uhićenja ili za potrebe eliminacije nespornih tragova. Međutim, na licu mjesta nekog događaja se prikupe brojni tragovi te se pohranjuju u bazu neriješenih predmeta, ukoliko se ne detektira osoba kojoj otisci pripadaju. Na ovaj način pojedine države ne prikupljaju biometrijske podatke od svih građana, već samo onih koji su došli u sukob sa zakonom ili su zaposleni na radnim mjestima od posebne važnosti ili rizika.

Prilikom prikupljanja otisaka za potrebe zaposlenja, otisci se provjeravaju u AFIS (Automated Fingerprint Identification System) bazi neriješenih predmeta. Ukoliko se radi o zaposlenju na nekom radnom mjestu od posebne važnosti (rizika), tada se otisci prstiju samo pohranjuju kako bi se, u slučaju incidenta, lakše identificiralo počinitelja ili osobu.

Digitalni nomadi

U posljednje vrijeme svjedočimo ekspanziji digitalnih nomada – osoba koje sa različitih dijelova svijeta dolaze i borave u Hrvatskoj. No vrlo se malo spominju lokalni digitalni nomadi koji obavljaju posao za tvrtke van Hrvatske, izravno se prekogranično zapošljavaju iako ostaju fizički prisutni u matičnoj državi ili otvaraju tvrtke radi širenja poslovanja.

Korporacije

U korporativnom svijetu je postalo gotovo uvriježeno da se tijekom procesa zapošljavanja, provjera prošlosti zaposlenika gotovo podrazumijeva. Ovisno o vrsti radnog mjesta, provjere sežu do testiranja na droge, kreditnih zaduženja, provjere diploma, bivših zaposlenja itd. a sve iz razloga što poslodavci žele znati da zapošljavaju osobu od povjerenja te da se budućem zaposleniku mogu otkrivati poslovni i drugi podaci.
Istraživanje koje je proveo HireRight pokazalo je da u 54% slučajeva se otkriju razlike u priloženom životopisu od realnosti. Temeljem prikupljenih podataka prilikom pozadinske provjere, poslodavac odlučuje da li će osobu zaposliti te da li su razlike značajne. Slijedom navedenog, pojedine države ili poslodavci zahtijevaju i da im se dostave otisci prstiju bez obzira što osoba prije tog nikada nije boravila u državi u kojoj se zapošljava ili otvara tvrtku.

Uredi policije u svijetu s kojima imamo redovnu suradnju

Kanadska Policija

Kanadska Policija

FBI

FBI

Policija Hong Konga

Policija Hong Konga

MUP Qatar

MUP Qatar

Policija Južne Afrike

Policija Južne Afrike

Policija Ugande

Policija Ugande