Kaznena djela i privatne istrage

Iako se većina kaznenih djela progoni po službenoj dužnosti, Kazneni zakon predviđa i ona djela za koja je predviđen progon po privatnoj tužbi. U većini slučajeva klijenti se oslanjaju isključivo na podršku i pomoć odvjetnika ne znajući da i oni sami mogu uvelike olakšati i podržati rad odvjetnika ukoliko im je u interesu postići najpovoljniji ishod.

Posao privatnih detektiva u takvim slučajevima je od krucijalne važnosti jer klijentu pomaže prikupiti sve relevantne dokaze od kojih će ovisiti i sam ishod postupka. Osim samog prikupljanja dokaza, posao privatnog detektiva jeste i da sve dokaze posloži u smislen i zakonit slijed, kako bi dokazi imali „težinu“ u sudskom postupku, a samim time privatni detektiv postaje na neki način svjedokom u postupku.

Svojim radom, privatni detektiv pomaže klijentu prikupiti dokaze na zakonit način. Nerijetko slučajevi bivaju izgubljeni upravo jer krucijalni dokazi budu prikupljeni nezakonito ili ih je lako moguće pobijati u postupku što dovodi do neizvjesnosti ishoda. Privatni detektiv svojim radom pomaže i odvjetnicima jer im štedi vrijeme koje mogu posvetiti pisanju pravnih akata u postupku, a sa posloženim dokazima gotovo pola posla je odrađeno.

Zakonski okvir

Zakon o privatnim detektivima predviđa prikupljanje obavijesti i informacija za kaznena djela koja se progone po privatnoj tužbi te o njihovim počiniteljima, dok su Kaznenim zakonom obuhvaćena sljedeća djela za koja se progoni po privatnoj tužbi:

 • Članak 14. – Primjena kaznenog zakonodavstva za kaznena djela koja izvan područja Republike Hrvatske počine njezini državljani
 • Članak 15. – primjena kaznenog zakonodavstva za kaznena djela počinjena protiv državljanina Republike Hrvatske izvan njezina područja
 • Članak 117. st.1 – tjelesna ozljeda
 • Članak 138. – Prisila
 • Članak 139. st.1 – Prijetnja
 • Članak 150. st.1 – kaznena djela protiv časti i ugleda
 • Članak 228. st.2 – Krađa
 • Članak 229. – Teška krađa (ukoliko je počinjeno u zajedničkom kućanstvu)
 • Članak 230. st.1 – Razbojništvo
 • Članak 232. st.1, 2 i 4 – Utaja
 • Članak 233. st.3 – Pronevjera
 • Članak 234. – Neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari (ukoliko je počinjeno u zajedničkom kućanstvu)
 • Članak 236. st.3 – Prijevara
 • Članak 240. st.1 – Zlouporaba povjerenja
 • Članak 245. – Kazneni progon za kaznena djela protiv imovine

Više detalja o svakom od navedenih djela će biti riječi u narednim člancima.