Prikupljanje dokaza u slučajevima potraživanja naknada za pretrpljenu štetu

Istrage koje se odnose na osobe koje su stranci prouzročile štetu

Jedno od načela obveznog prava jeste upravo načelo zabrane prouzročenja štete. Činjenica da je riječ o „načelu“ znači da njime mora biti prožeto čitavo obvezno pravo, pa u izvjesnom smislu i čitavo građansko pravo. Zakon o obveznim odnosima decidno navodi „Svatko je dužan uzdržati se od postupka kojima se može drugome prouzročiti šteta.“ Međutim, često se u svakodnevnim međuljudskim odnosima susreće upravo ponašanje suprotno propisanom i uvriježenom, a to je da veliki broj ljudi svoje djelovanje usmjerava na način da drugima nanosi štetu bilo direktnim ili indirektnim postupanjem.

Ovakav način ponašanja je već toliko prisutan da često oni koji nanose štetu drugima, toga nisu svjesni ili svjesno negiraju odgovornost, dok oštećena strana prešutno tolerira štetu sve dok ona ne poprimi veće razmjere.

Uz razvoj tehnike i tehnologije raspon i razina šteta progresivno raste i obuhvaća različite vrste prava čineći obujam i količinu štete rapidno rastućom te ponekad premašuju imovinske mogućnosti štetnika ili osobe koja za njega odgovara.

Jedan štetni događaj može doslovno uništiti život i egzistenciju čovjeka i njegove obitelji, pa čak i pravne osobe. Ljudsko društvo sastoji se pretežito od srednjeg ili čak niže-srednjeg sloja (koji živi uglavnom od plaće ili relativno prosječnih drugih prihoda). Doživljeni štetni događaj može na pripadnike tih socijalnih skupina djelovati upravo razorno. Oštećenici u pravnom odnosu naknade štete ne traže ni milost ni socijalnu pomoć, već ostvarivanje svojih prava te oni imaju pravo dobiti naknadu onog što su izgubili.

Zakon o obveznim odnosima propisuje definiciju i vrste štete, pa tako navodi – Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta), sprječavanje njezina povećanja (izmakla korist) i povreda prava osobnosti (neimovinska šteta).

Nemali broj slučajeva je u kojim je utvrđivanje odgovornosti i dokazivanje razine pretrpljene štete vrlo kompleksno i otežano. Ukoliko niste sigurni da raspolažete dovoljnim brojem dokaza, kao i vrstom dokaza s kojima bi pokrenuli postupak, posao privatnih detektiva je upravo da vam pomogne prikupiti i posložiti sve dokaze kojima povećavate šansu za uspjeh u postupku.

Kako je nebrojeno mnogo različitih situacija u kojima se stranka može naći kao oštećenik, bilo kao pravna ili fizička osoba, neophodan je individualna pristup i posvećen rad kako bi se došlo do najboljeg rješenja za stranku. Osim samog pokretanja sudskog postupka, ponekad se sa prikupljenim dokazima otvara mogućnost pregovora sa suprotnom stranom i mogućnost vansudske nagodbe i naknade za pretrpljenu štetu, što opet štedi i novac i vrijeme, a stranke uspiju postići dogovor koji zadovoljava svaku od strana.

Iz prethodno navedenog je vidljivo da interes u slučajevima potraživanja naknade štete imaju podjednako individualci, poduzetnici ali i odvjetnici kojima angažman privatnog detektiva može uvelike olakšati posao i uštediti dobar dio vremena koji trebaju provesti u samoj pripremi predmeta.