Dvodnevni seminar Asertivna komunikacija polaznicima pruža stjecanje osnovnog znanja o asertivnosti u komunikaciji, uz trening o primjeni i interpretaciji tehnika koje se najčešće koriste u ovoj vrsti komunikacije.

 • Reducirajte pasivno i agresivno ponašanje u korist asertivnog.
 • Pojačajte samopouzdanje u odnosima sa drugim ljudima!
 • Spoznajte i prihvatite vaša asertivna prava.

 

Zašto je važna asertivnost

Biti asertivan podrazumijeva da iskazujete svoje stavove, želje, mišljenja i uvjerenja na socijalno prihvatljiv način, tako što ćete reći ono što mislite na direktan i iskren način, uz poštovanje sugovornika.

Ovaj oblik komunikacije podrazumijeva da ste sa sugovornikom jednaki u komunikaciji po pitanju vrijednosti kao ličnosti, bez obzira na sugovornikov pol, nacionalnu pripadnost, boju kože, profesionalne kvalifikacije, položaj u društvu.

Poštovati sugovornika podrazumijeva da ga ne vrijeđate, ne povisujete ton, ne ulazite u njegov životni prostor.

Kroz dvodnevni seminar naš stručni tim upoznat će Vas sa osnovnim pravilima na kojima se bazira asertivna komunikacija. Naučit ćete kako da se zauzmete za sebe te kako da izbjegnete manipulacije u komunikaciji, kako da uputite kritiku, kako da pohvalite druge, kako da primite kritiku i ne uvrijedite se.

Benefiti

 • Smanjenje pasivnog ponašanja u korist asertivnog
 • Smanjenje agresivnog ponašanja
 • Povećana tolerancija na neugodnosti
 • Pojačana samoodgovornost
 • Bolje razumijevanje drugih
 • Bolja komunikacija i društvene sposobnosti
 • Sposobnost upravljanja kriznim situacijama

Struktura seminara

 • Predstavljanje i uvod
 • Kratki test samoprocjene
 • Predavanje – I dio
 • Praktična vježba
 • Predavanje – II dio
 • Vježba na zadanom slučaju u grupama
 • Završni test
 • Pitanja i diskusija

Vremenski okvir

Ukupno trajanje
20 sati (2 dana)

Broj polaznika
15 – 30

Certifikat

od strane “Društva za razvoj i primjenu psihologije i medija Odigos” u suradnji sa tvrtkom Kadirah.