Biometrija u praksi

Biometrija je disciplina koja razvojem znanosti, a prije svega digitalno-informacijske tehnologije, dobiva sve značajnije mjesto u različitim područjima društvenog života, ljudskog rada i interesa. Pojedine metode identifikacije koristile su se i u humanije svrhe,   >>>

  • provalnici

Zaštita imovine

Što građani mogu sami napraviti kako bi zaštitili svoju imovinu? Privremeno/neodređeno napuštene nekretnine – ako možete fotografirajte stanje prije izlaska   >>>

  • Toilet

COVID-19 i sigurnost

Aktualna krizna situacija koju je stvorila pandemija ima također značajan utjecaj i na sigurnost. Vanredne situacije izazvane prirodnim katastrofama ili   >>>

  • kavez

Socijalna kontrola

Socijalna kontrola predstavlja različite vrste, metode i načine kojima ustanove nastoje usmjeriti i regulirati ponašanje osoba u zajednici. Socijalna kontrola   >>>

FT1P – vjenčanja

Imate termin za vjenčanje ali ne i neophodnu dokumentaciju U vrijeme migracija i lakše fluktuacije radno sposobnog stanovništva, nerijetko se   >>>

Privatne istrage

08.02.2020.|

Kaznena djela i privatne istrage Iako se većina kaznenih djela progoni po službenoj dužnosti, Kazneni zakon predviđa i   >>>

Odštetni zahtjevi

07.02.2020.|

Prikupljanje dokaza u slučajevima potraživanja naknada za pretrpljenu štetu Istrage koje se odnose na osobe koje su stranci   >>>

O dnevniku

Dnevnik jedne detektivke je mali doprinos demistifikaciji detektivske djelatnosti. Ovdje možete čitati o temama vezanim na sigurnost i forenziku, ali i o svakodnevnim pitanjima koja se pojavljuju u našem društvu.

Najnovije

Kategorije

Ključne riječi

Arhiva