Biometrija je disciplina koja razvojem znanosti, a prije svega digitalno-informacijske tehnologije, dobiva sve značajnije mjesto u različitim područjima društvenog života, ljudskog rada i interesa. Pojedine metode identifikacije koristile su se i u humanije svrhe, pa je poznato da su prije četiri tisućljeća u pisanim dokumentima Asiraca i Babilonaca kao znak pisca i dokaz autorstva na dokument otiskivani otisci papilarnih linija prsta (tzv. Supur), a još stari Kinezi daktiloskopirali su novorođenčad kako bi izbjegli zamjenu djece.

Razvojem humanističkih i prirodnih znanosti došlo je do procvata brojnih metoda koje su trebale pridonijeti identifikaciji, prepoznavanju i razlikovanju određenih osoba. Prije svega radi se o apliciranju medicinskih znanosti u području kriminalističke identifikacije osoba i o traseološkoj identifikaciji.

Riječ biometrija dolazi od starogrčkih riječi bios (život) i metron = (mjera). Biometrija se definira kao znanost o postupcima za jedinstveno prepoznavanje ljudi, na temelju uspoređivanja jednog ili više urođenih tjelesnih obilježja, ili obilježja čovjekovog ponašanja, odnosno biometrija predstavlja skup automatiziranih metoda za jedinstveno prepoznavanje ljudi temeljeno na jednoj ili većem broju njihovih fizičkih i ponašajnih karakteristika.

Razvojem tehnologije i komercijalizacijom određenih poslova, biometrija više nije isključivo rezervirana samo za policijske strukture, nego su te metode dostupne široj javnosti po narudžbi, a što u konačnici olakšava posao i policiji te je jednako vjerodostojan dokaz na sudu.

Neki od primjera primjene biometrije u svakodnevnici

Ljudi su često mišljenja kako je loš snimak neupotrebljiv. Prilikom instalacije kamera, bilo da se radi o sustavu videonadzora ili kamere u sklopu portafona, teško je prevenirati sve vremenske uvjete u smislu da položaj sunca tijekom dana utječe na kvalitetu slike. Međutim, uz primjenu tehnologije moguće je doći do vrlo značajnih podataka. Snimke napravljene slučajno i u pokretu, znaju izgledati vrlo loše, no nakon obrade podaci sa slike postaju čitljiviji i jasniji. Često se susreću snimke na kojima je izvršen pokušaj uklanjanja vremena kada su snimljene. U nastavku možete vidjeti primjere raznih fotografija s video nadzora prije i nakon obrade. Klijenti su često sumnjičavi i skeptični, no nakon uvida u primjere poput ovih u nastavku, redovito ih razuvjerimo.

Prije obradeNakon obrade
Prije obradeNakon obrade
Prije obradeNakon obrade
Prije obradeNakon obrade
Prije obradeNakon obrade